รู้จักเรา:

“เรียนให้หนัก เล่นให้หนัก” เป็นคอนเซ็ปต์ที่เรายึดถือ ทำให้เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับเกมและกีฬาที่ถือเป็นหนึ่งในการ “เล่น” ของเราเกิดขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าแหล่งข้อมูลของการเล่นไม่ได้ไกลตัว